Shapes Educational

Dhein mé céim i mata agus eacnamaíocht i U.C.C. agus ansin chuaigh mé go Coláiste Phádraig.  Chaith mé 13 bliain ag múineadh i Londain – “Middle school” a bhí ann agus bhí bliain a 1 + 2 ón meánscoil agam freisin.  Mata + “design technology” a bhí á  mhúineadh agam.  Nuair a tháinig mé ar ais i 2001 chuaigh mé go W.I.T. chun staidéar a dhéanamh ar ailtireacht agus dfhoghlaimigh mé C.A.D. (computer aided design).  Nuair a thosaigh mé ar ais ag múineadh (i scoil Gharbháin) bhain mé úsáid as C.A.D. chun cluichí a dhéanamh sa mhata, sa Bhéarla agus sa teichneolaíocht.  Nuair a dheineas iad bhí mé ag smaoineamh ar mhúinteoireacht feabhais mar bhí siad á n-úsáid agam féin agus ag éirí go h-iontach leo.  Deirtear liom go mbeidís an-oiriúnach don rang chomh maith.  
Míle buíochas le COGG as an gcabhair a thug siad dom.
David Hyland, Shapes Educational

Try1

Feic Shapes English ANSEO

Deartha ag ITS-KD.COM